ความระมัดระวังในการแข่งขันที่ผ่านมา ของการมองภาพในแง่ลบมากไป

ไม่มีอะไรให้เฉลิมฉลองมากนักนับตั้งแต่ที่พวกเขาตกรอบเอฟเ… Continue reading ความระมัดระวังในการแข่งขันที่ผ่านมา ของการมองภาพในแง่ลบมากไป